Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Jereims category

admin

Kunstvogels

Jereims
PDF Print E-mail
Opbou troch keunst?

‘Wat zou ik moeten weten?
De opbouw na de afbraak?
Er wordt terecht afgebroken
wat geen opbouw waard is
(zie ‘Kunstvogels’),’
sa skreau Jereims my
en dêr koe ik it mei dwaan.

Ik krij fan syn gedicht it idee
dat er op keunstgebiet
him wol fine kin yn de streamingen
dy’t ûnder de rubryk ‘Keunst’
opnommen binne.
Soe dêr syn opbou yn sitte?

Kunstvogels

Image

Toen ik ze zag
de hals in het licht
van één tel flits
was ik jaloers
op moordenaars
van kalksteeneenden,
omdat ik liever zie
het licht van Hals…
expressie is
voor mij de koers
naar kunstenaars
van zebravinken.

Jereims


admin

Afbraak

Jereims
PDF Print E-mail
Trochsettend protest

Ik hie it witte kind.
Nei de flok by it grêf al.
Ik bedoel op ‘e begaffenis fan syn freon.
De flok wie op my oerkommen as protest tsjin de dea.
As gefolch fan de konfrontaasje rjocht út it hert wei.
Mar it sit him heech, ek de holle spilet mei.
It protest set troch.
In kwestje fan leeftyd?
Ofbrekke foar de opbou?
Allinnich Jereims wit it.

Afbraak

Image

Zo hoort het, als een onweerslucht
die zich volzuipt met golven,
dronken over de achtbaanswegen raast,
uit bochten van praatparken vliegt,
het staal van betonrot buigt
en puinhopen van bonussen achterlaat.

Jereims

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum