Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Djoere jonges

Skûtsjesilen
PDF Print E-mail
Image

It kaam sels op ‘e NijsTV,
in skûtsjewedstriid foar de yndustry,
mar net foar wurkers op ‘e flier,
wol foar de top, foar dy en dy,
sa’n netwurk wie foar Fryslâns rom okay.

Se hieten captains, ’t koe net oars,
it moast de wrâld oer, oars die men net mei;
in Fryske skipper joech gjin sier,
’t gewoane túch, dêr seach er nei
en snúfde taanlucht mei in skerpe noas.

De captains kamen op ‘e kost
foar fjirtichtûzen, ynklusyf ME,
wat joech oan ’t spultsje slach en sier,
dat netwurk wie sa wol okay,
wa wit kriich elke Fries in hege post.

Dêr koe wol by in skipperspet
foar Albert Heijn fan captain Lodewyk,
it kopstik moast doe noch yn ’t spier
en rekkene himsels al ryk,
mar wûn de striid op Fryslâns wetter net.

Image

Related Posts

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum