Willem Tjerkstra’s thússide
admin

In libben derfoar oer

Skiednisbylden


fan ûnbekend*
fan ûnbekend**

Wat driuwt de minske nei rekords,
wat hat hy derfoar oer
om hurder as in oar te jeien?
Fan binnen jaget him wat op,
mar wat, dêr is gjin namme foar,
’t sil om syn eigen namme draaie.

Hy draait him om en wol wat oars,
it libben hat gjin doer
om syn rekord lang út te stellen,
dus Malcolm Campbell, set him op,
de ‘Blauwe Fûgel’ is derfoar
om krekt te passen op ’e tellen.

It leit him soms mar oan ien tel,
te let… ’t rûn út ’e kloer
foar ’t jonkje dat op tiid net wike
koe foar it tsjil, ’t fleach by him op…
de ‘Blauwe Fûgel’ wie net foar
in flecht dy’t delkaam op wa’t libbet.

Men hat gjin libben derfoar oer
yn ’t foar, mar is it bard,
dan wurdt fiifhûndert yn de oere
in nij rekord, men libbet op.

* Foto ‘Malcolm Campbell’
** Foto ‘Bluebird

Related Posts

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum