Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Frjemdgean

Keunst
PDF Print E-mail
Image

Paul Cezanne*

Dêr sitst dan yn dyn fest
dat read fan bluodrich tinken is,
want do moast mei, dat wie wol wis
en tochtst: ik bin der west.

Se hiene maskers foar,
it personiel moast op ‘e grûn,
doe binne se nei dy ta rûn,
dêr skodest troch de doar.

Image

Sa seachst foar ’t earst de wrâld:
de koele loop fan in pistoal,
it kleurleas driigjen fan de boal,
dêr hingest, jong al âld.

Se sykje yn ’t papaverfjild
dat read is fan dyn dreamend fleanen,
tinkend dat it dy út soargen tilt
fan earms dy’t skean en bochtich steane.

Image

Claude Monet**

Mar frjemd dat ek foar harren jildt
dat sy as dy der net mear binne.
Wa kin tinke hoe’t dat frjemdgean fielt
fan kleare kleuren witwêrhinne?

* ‘Portret fan in jonge mei read fest’
fan Paul Cézanne (1839-1906).

** ‘Papaverfjild by Vétheuil’
fan Claude Monet (1840-1926).

De beide skilderijen binne
op 10 febrewaris 2008
stellen út it Bührle-museum
yn Zürich.

Related Posts

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum