Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Skûtsjesilen category

admin

Langwarder dikkop

Skûtsjesilen

Ut it skûtsje-argyf 2014

Image

It waard hjoed read foar eagen
fan it striden op Langwar
foar skippers dy’t it al of krekt net seagen,
farrend op ûndjiptes fan de mar.

Der waard fan alles weage,
streekrjocht nei de ‘Wettertút’;
sa’t mei de sterke wyn de skûtsjes fleagen,
like it as klapten twa derút.

De keunst lei yn it draaien,
krekt op tiid foar ’t driigjend read,
want soene boatsjefarders oars net baaie
tusken skûtsjes, op ‘e kop ferkeard?

Gjin noed, de ‘Dikkop’ wachte
oan de râne skûtsjes op,
de skipper dy’t it reade djip ferachte,
lei derút en krige op ‘e kop.

Image

admin

Barjonges

Skûtsjesilen

Ut it skûtsje-argyf 2014

Se rûnen oan de bar foarby,
gjin sin noch oan in slok of hap,
it folk wie nei de striid op stap,
de earste skûtsjesilerij.

De jonges fan de kofjebar
en wat der oars te heljen foel,
ferruilen nei in skoft de stoel
foar ’t wetterspul, in koele kar.

Image

Se seagen net hoe’t op ‘e Ie
de start krekt in parade wie
en hoe’t Langwar in foarsprong naam,
de SWH as twadde kaam.

De start fan Grou en Earnewâld
liet harren as in iisko kâld,
hoe’t Huzum as in hazze rûn,
hat har net foar it silen wûn.

Mar nei de skûtsjesilerij
wie ’t mei it spul ynienen ho,
se stielen earst noch gau de show,
doe rûn gjinien samar foarby.

Image

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum