Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Waanwiis folk

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Jeremia

Profeet, sis tsjin it dwaze folk:
‘Wa hat de see de grins oanjûn,
it sân opsmiten om te kearen
de bolderjende weagen,
dat it feilich wennet op syn grûn.’

Dit folk hat in opstannich hert,
hat God de Hear gjin eare jûn,
dy’t wetter jout op drûge ikkers,
Hy lit it ier en letter
reine, dat de frucht riist út ’e grûn.

Ferkearden binne ûnder ’t folk
as fûgelfangers op ’e loer
om minsken yn har net te fangen,
sy hawwe harren huzen
fol mei rôfguod, ’t rint mei rykdom oer.

It is ferskriklik hoe’t it giet
mei prysters fol fan eigen dwaan
en litten, lykas mei profeten
dy’t falsk har bêste boadskip
bringe, ’t folk ferkeart sa yn de waan.

* Foto ‘Rein’

Related Posts

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum