Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Net offerje mar folgje

Bibelbylden

fan Pieter Lastman*

Ik hear de Hear noch sizzen
dat gjin inkeld offer foarskreaun is,
mar dat it folk om sizzen jout,
altyd de wei giet dy’t Hy wiist,
want it moat oan dwaan en litten lizze.

Mar ’t folk liet net it rinnen
achter goaden oan, rûn net de wei
dy’t wiisd wie en soe ek net nei
my harkje as profeet dy’t sels
wiisd wie hoe it folk werom te winnen.

 Ik moast myn hier ôfknippe,
daliks koe dit wijingsteken fuort,
doe sette ik in kleisang yn:
‘Dit folk is foar de Hear in griis,
’t is ferstjitten lykas goare drippen.

Ik hear de Hear noch sizzen
dat gjin berne-offer easke wurdt,
lykas it folk oan goaden jout;
yn Sion is it grau en griis,
wylst de strjitten der stil hinne lizze.

* Pieter Lastman (1583-1633)
Skilderij ‘Heidensk offerje’


Related Posts

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum