Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Farao as krokodil

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Ezechiël

De Hear seit oan de farao:
Do leist as grutte krokodil
yn de earmen fan de Nyl,
dêrsto de baas oer spilest,
fisken klibje oan dyn skobben,
heakken krijsto yn de bek,
do wurdst de Nyl út hyst
en de woestyn yn slingere,
op it drûge sân leist dwyl
dyn libben te ferliezen,
wurdst net oppakt, fuortbrocht,
troch gjinien wurdsto bedobbe,
bist in deade krokodil,
foar bist en fûgel wurdst ta foer,
wêr is dan noch de hearskers wil?

De Hear seit oan Egypte:
Fjirtich jier leisto derhinne
as in grutte wyldernis,
dêr’t sels gjin dieren binne.

De Hear seit noch as lêste:
Nei de fjirtich lege jierren
komt Egyptes folk werom,
it is troch ’t lot beswierre.

* Foto ‘Krokodil’
Related Posts

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum