Willem Tjerkstra’s thússide
admin

De dea fan Mattatias

Bibelbylden

fan Johan Sadeler nei Crispijn van den Broeck*

mattatias-2

Mattatias woe it wol witte,
it jongste wie al lang derôf,
hy koe it oan de lea ek fiele,
de ein fan ’t libben kaam al gau,
hy woe ’t ferline mei syn soannen diele:

Myn jonges, set jim yn foar it ferbûn
en ha it libben derfoar oer,
ús foarfaars ha it foarbyld jûn,
dus folgje dat en krij de eare;
fan Abraham oant Daniël
kin elk fan jim it rjochte leare.
Wês net bang foar ’t steile wurd
fan lju dy’t op harsels fertrouwe,
want har eare sakket del
en rekket troch de wjirmen fuort.
Wol harkje nei broer Simeön,
syn wiisheid kinne jim op bouwe,
folgje Judas, sterke broer, in held,
hy fiert it leger oan mei ’t skerpe swurd.
Wit dat yn Israel mar ien ding telt:
Gods ferbûn jout oan it libben stjoer.

Mattatias liet dit har witte
om mei te nimmen troch de tiid,
joech oan syn soannen doe de seine
en stoar, de ein ek fan syn striid,
lykwols in nij begjin, sa soe it eine.

* Johan Sadeler nei Crispijn van den Broeck (1523/1524-1591)
Yllustraasje ‘Mattatias’

Related Posts

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum