Willem Tjerkstra’s thússide

Posted by admin

admin

Feodale slaven

Skiednisbylden
PDF Print E-mail
fan de bruorren Van Limburg*

Image

De maitiid bôge oer kastiel en klinte
mei in kleare himel, fol ûnthjit,
want Hy dy’t de seizoenen mjit,
begrinze op dy dei de kâlde winter.

It wie de dei fan oksen foar de ploege
mei de boer der stjoerend achteroan
foar rjochte fuorgen foar it koarn
lykas it feodale slaven foege.

De feodale hear stie op ‘e muorre,
meat de fuorgen, fan syn grûn de grins,
sloech oer de boer as wie ’t gjin mins,
seach yn ferbylding al in folle skuorre.

* Paul, Herman en Johan van Limburg (14e/ 15e ieu)
It boek ‘Très Riches Heures’ symbolisearre
de moannen fan it jier
Skilderij ‘Maart, boeren oan it wurk op it feodale bûten’

admin

Heit syn lyk

Skiednisbylden
PDF Print E-mail
fan Jozef Israels*

Dêr leit er op ien knibbel,
greve Floris mei de eagen ticht,
doe wied er noch in bern,
wat dien wurdt, sjocht er as syn plicht,
’t is net om oan te sjen.

It komt him dochs foar eagen:
greve Willem wie syn grutske heit,
dêr’t hy gjin byld fan hat,
mar Floris wit no wêr’t er leit,
’t wurdt foar syn eagen swart.

Op ’t swarte komme bylden:
greve Willem yn in fûl gefjocht,
wylst sakjend troch it iis,
de kneppels ha syn holle socht,
in moardzjen as in griis.

In tsjûge wiist nei jierren
’t hurdstee dêr’t de greve ûnder leit,
syn lyk komt sa foar ’t ljocht,
mar is dat noch syn grutske heit?
’t Is oars as Floris tocht.

Image

* Jozef Israels (1824-1911)
Skilderij ‘Greve Floris V by it plak
dêr’t it lyk fan syn heit leit’

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum